Tag: Kat maliki

Kat Maliklerinin “KUSURSUZ” Sorumlulukları…

Kat Maliklerinin “KUSURSUZ” Sorumlulukları…

Yeni 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, Kat Maliklerine “Kusura Dayanmayan” Sorumluluklar Getirdi… Binalarda yapılan özensiz bakım ve onarımların kat maliklerine yüklediği sorumluluklar: 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Yasası’nın 69’uncu maddesinde “ bir binanın veya diğer yapı eserlerinin malikleri, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden ” sorumlu ve bir kusurları söz konusu olmaksızın “ Doğan Zararı Gidermekle Yükümlü ” tutulmuşlardır. Sorumlu olunan…

Read more