Yeni 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,

Kat Maliklerine “Kusura Dayanmayan” Sorumluluklar Getirdi…

Binalarda yapılan özensiz bakım ve onarımların kat maliklerine yüklediği sorumluluklar:

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Yasası’nın 69’uncu maddesinde “ bir binanın veya diğer yapı eserlerinin malikleri, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden ” sorumlu ve bir kusurları söz konusu olmaksızın “ Doğan Zararı Gidermekle Yükümlü ” tutulmuşlardır.

Sorumlu olunan bina ve diğer yapı eserleri nelerdir?

a) Binalar

Ev, apartman, işyeri, iş merkezi, mağaza, dükkan, depo, garaj, kapalı otopark, baraka, spor salonu, ahır, samanlık, ambar vb. maliki bulunulan binalar.

b) Yapılar

Bina ve yapıların ayrılmaz parçaları olan asansör, kalorifer kazanı, baca, merdiven, parmaklık, dış kapı, balkon, teras, dam, koridor, ışık tesisatı, duvara gömülü borular, banyo, küvet, şofben, binaya ve yapıya takılı her türlü makineler, aygıtlar, antenler, su ve doğalgaz boruları, kanalizasyonlar, rögar kapakları, fosseptik çukurları vb. gibi yapılar.

Yukarda saydığımız tüm bina ve yapıların “malikleri” ve onunla birlikte “intifa ve oturma hakkı sahipleri”  bunların:

a) Yapımındaki bozukluklardan,

b) Bakımındaki eksikliklerden

Bir zarar doğması durumunda sorumlu ve zararı gidermekle yükümlü olacaklardır.