Bakım, Onarım ve önlem almada özensiz davranmak…

Bakım ve Onarımın özensiz ve geciktirilmiş olmasının ÖNEMİ ve CEZAİ sorumlulukları;

Binalar,  başlangıçta sağlam, güvenli, teknik planlara uygun yapılmış bile, zamanla yıpranacak, aşınacak, gerek kullanım sonucu, gerekse doğal etkilerle sağlamlıklarını yitireceklerdir. Bu nedenlerle düzenli olarak bakımlarının yapılması; eskiyen, aşınan, yıpranan, çürüyen bölümlerinin onarılması veya yenilenmesi gerekecektir. Bakım, onarım, önlem alma, özen gösterme ödevi başkalarına verilmiş ya da zarar başkalarının eyleminden kaynaklanmış olsa dahi doğan zararlardan Yeni Borçlar Kanunu madde 59 a göre “malikleri” ve onunla birlikte “intifa ve oturma hakkı sahipleri”  sorumlu ve oluşacak zararlardan yükümlü olacaklardır.